Services

Penggilap

Untuk kegunaan item bagi seni bina, bahan-bahan yang diperlukan mesti dikilat dan digilap supaya memenuhi tujuan estetik. Kita boleh membekalkan produk dalam keadaan sangat berkilat dan tiada daripada sebarang kesan calar dan garisan..