Services

Potongan Dengan Jet Air

Titan Engineering dengan sukacita menawarkan perkhidmatan memotong tepat dengan jet air Ti kepingan / plat. Pemotongan dengan jet air memberi manfaat seperti:

• Tiada kesan haba di mana potongan dibuat
• Tiada kesan tekanan ke atas bahan apabila potongan dibuat
• Pengurangan operasi pemesinan menengah disebabkan oleh ketepatan toleransi memotong
• Pengurangan penggunaan bahan kerana kerf minimum dan penggunaan perisian bersarang
• Keupayaan untuk memotong bahagian kompleks
• Pemotongan dengan jet air menyediakan berhampiran bentuk yang dihendaki bolehmengurangkan kos